...
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไทย สนุกสนานกับการรำวงย้อนยุค และการละเล่นสงกรานต์ไทย ณ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

(จำนวนผู้เข้าชม 266 ครั้ง)