...

ขอเชิญร่วมงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์"

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช กรมศิลปากร ร่วมกับวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบูรพมหากษัตริ์ไทยทุกพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน - วันที่ ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

(จำนวนผู้เข้าชม 571 ครั้ง)