...

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช จัดแสดงนิทรรศเนื่องในโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง "เรื่องสั้น บทกวี ดนตรีและงานศิลป์" ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

(จำนวนผู้เข้าชม 343 ครั้ง)