...

จัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง “นักเขียน และศิลปินถิ่นปักษ์ใต้” โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

(จำนวนผู้เข้าชม 539 ครั้ง)