...

เตปิฎกถา (ปิฎก) นพ.บ.608/4 ผูก4
เลขทะเบียน : นพ.บ.608/4           
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ                                                                                
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
: 50
หน้า ; 4 x 55 ซ.ม. : ล่องชาด ; ไม้ประกับธรรมดา มีฉลากไม้
ชื่อชุด
 : มัดที่ 195  (416-423) ผูก 4 (2566)
หัวเรื่อง
 : เตปิฎกถา--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 124 ครั้ง)