...

ตำนานพระธาตุตะโก้ง (ลำพระธาตุตะโก้ง) นพ.บ.538/12 ผูก12
  • ย้อนกลับ
  • ตำนานพระธาตุตะโก้ง (ลำพระธาตุตะโก้ง) นพ.บ.538/12 ผูก12
เลขทะเบียน : นพ.บ.538/12
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
: 36
หน้า ; 4 x 49 ซ.ม. : ล่องรัก-รักทึบ ; ไม้ประกับธรรมดา
ชื่อชุด
 : มัดที่ 180  (292-302) ผูก 12 (2566)
หัวเรื่อง
 : ตำนานพระธาตุตะโก้ง--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 116 ครั้ง)