...

เวสฺสนฺตรชาดกนิสํสกถา (สองมหาเวสสันดร) นพ.บ.529/1 ผูก1
  • ย้อนกลับ
  • เวสฺสนฺตรชาดกนิสํสกถา (สองมหาเวสสันดร) นพ.บ.529/1 ผูก1
เลขทะเบียน : นพ.บ.529/1
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
 : 20 
หน้า ; 4 x 51 ซ.ม. : ชาดทึบ-ล่องชาด-ล่องรัก ; ไม่มีไม้ประกับ
ชื่อชุด
 : มัดที่ 178  (281-290) ผูก 1 (2566)
หัวเรื่อง
 : สองมหาเวสสันดร--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง)