...

พทฺธปฏิมากรกตานิสํสกถา(อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป) นพ.บ.261/1 ผูก1
  • ย้อนกลับ
  • พทฺธปฏิมากรกตานิสํสกถา(อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป) นพ.บ.261/1 ผูก1
เลขทะเบียน : นพ.บ.261/1
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
 : 24
หน้า ; 5 x 58 ซ.ม. : ทองทึบ-ลานดิบ ; ไม่มีไม้ประกับ
ชื่อชุด
 : มัดที่ 116 (217-225) ผูก 1 (2565)
หัวเรื่อง
 : พทฺธปฏิมากรกตานิสํสกถา(อานิสงส์สร้างพระพุทธรูป)--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร
 : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 158 ครั้ง)