...

อานิสงส์สังฮอมธาตุ(ฉลองสังฮอมธาตุ)นพ.บ.179/1 ผูก1
  • ย้อนกลับ
  • อานิสงส์สังฮอมธาตุ(ฉลองสังฮอมธาตุ)นพ.บ.179/1 ผูก1
เลขทะเบียน : นพ.บ.179/1
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
 : 
18 หน้า ; 4 x 51.5 ซ.ม. : ล่องรัก-ลานดิบ ; ไม้ประกับธรรมดา
ชื่อชุด
 : มัดที่ 101 (80-85) ผูก 1 (2565)
หัวเรื่อง
 : สังฮอมธาตุ--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร
 : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 222 ครั้ง)