...

อสุเรนทรจารีต คำพากย์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • ย้อนกลับ
  • อสุเรนทรจารีต คำพากย์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงนฤบาลวรภาชน์ (มัย ไกรฤกษ์) ต.จ. ณ เมรุวัดธาตุทอง วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕

(จำนวนผู้เข้าชม 302 ครั้ง)