...

จตุกฺกนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฐกถา (จตุกฺกนิบาต) นพ.บ.53/9 ผูก9
  • ย้อนกลับ
  • จตุกฺกนิปาตวณฺณนา ชาตกฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฏฐกถา (จตุกฺกนิบาต) นพ.บ.53/9 ผูก9
เลขทะเบียน นพ.บ.53/9
ห้องจัดเก็บ ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ เอกสารโบราณ
หมวดหมู่ พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ  56 หน้า ; 4.5 x 51.3 ซ.ม. : ล่องรัก ไม้ประกับธรรมดา 
ชื่อชุด มัดที่ 34 (344-352) ผูก 9
หัวเรื่อง  จตุกฺกนิบาต --เอกสารโบราณ
          
   คัมภีร์ใบลาน
             พุทธศาสนา

อักษร ธรรมอีสาน
ภาษา ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 308 ครั้ง)