...

สตฺตปฺปกรณาธมฺม นพ.บ.31/1 ผูก2
เลขทะเบียน นพ.บ.30/2
ห้องจัดเก็บ ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ เอกสารโบราณ
หมวดหมู่ พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ  28 หน้า  ; 4.5 x 59 ซ.ม. : ทองทึบ ไม้ประกับธรรมดา 
ชื่อชุด มัดที่ 16 (175-181) ผูก 2
หัวเรื่อง สตฺตปฺปกรณาธมฺม --เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา

อักษร ธรรมอีสาน
ภาษา ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 324 ครั้ง)