...

ข้อมูลโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตแล้ว
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 688 ครั้ง)