...

ประกาศสำนักศิลปากรที่-๑๐-นครราชสีมา-เรื่อง-รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ-ประจำปีงบประมาณ-พศ-๒๕๖๒-ตำแหน่ง-พนักงานรถยนต์-จำนวน-๒-อัตรา-เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอำนวยการสำนักงาน

(จำนวนผู้เข้าชม 1404 ครั้ง)