...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมอำนวยการสำนักงานและบริหารโครงการ จำนวน ๓ อัตรา

(จำนวนผู้เข้าชม 1006 ครั้ง)