...

สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา เข้าร่วมงาน ๑๐๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา เข้าร่วมงาน ๑๐๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
 
ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 956 ครั้ง)