...

โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาสำหรับข้าราชการกรมศิลปากร
โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาสำหรับข้าราชการกรมศิลปากร
 
กิจกรรมพิเศษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบรอบ ๑๐๒ ปี
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย”
 
 
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖
จัดโดยสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 
 
                    ไฟล์แนบ                                         ขนาด      
kamhndkaarbrmesrimsraangwinay.doc                 48.5 KB
khamsangaetngtangcchriythrrm.pdf                 288.69 KB

(จำนวนผู้เข้าชม 1016 ครั้ง)