...

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจโบราณ (๗ ก.พ. ๕๖)
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา
ลงพื้นที่ตรวจโบราณเตาสวาย อำเถอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
วันพฤหัสบดี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

(จำนวนผู้เข้าชม 667 ครั้ง)