...

การดำเนินการตรวจสอบพื้นที่การขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำมูล
การดำเนินการตรวจสอบพื้นที่การขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้ำมูล จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 
 
นายนภสินธุ์ บุญล้อม นักโบราณคดีปฏิบัติการ
 
นายสุชาติ คมพิมาย พนักงานขับรถยนต์ ส.๑

(จำนวนผู้เข้าชม 604 ครั้ง)