...

พืชสมุนไพรกับการปรุงเครื่องหอมไทย
            "พืชสมุนไพรกับการปรุงเครื่องหอมไทย" เล่มนี้ได้รวบรวมพันธุ์พืชหอมของไทย พร้อมวิธีการนำไปปรุงเป็นเครื่องหอมไทย ด้วยวิธีการปรุงที่ไม่ซับซ้อนมากนัก แต่ยังคงคุณค่าด้วยภูมิปัญญาของวัฒนธรรมไทยอย่างเปี่ยมล้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านทราบถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและกรรมวิธี ขั้นตอนในการปรุงเครื่องหอมของไทยอีกด้วย

(จำนวนผู้เข้าชม 490 ครั้ง)