...

"สานสัมพันธ์ นาฏศิลป์สองแผ่นดิน หลวงพระบาง ศรีโคตรบูรณ์"
 
ภาพการซ้อมใหญ่ก่อนการแสดงจริง "สานสัมพันธ์ นาฏศิลป์สองแผ่นดิน หลวงพระบาง ศรีโคตรบูรณ์"

(จำนวนผู้เข้าชม 850 ครั้ง)