...

โบราณสถานวัดแก่งเมือง
 การทำความสะอาดโบราณสถาน

(จำนวนผู้เข้าชม 1401 ครั้ง)