...

โครงการกิจกรรมรณรงค์ การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยอาสาสมัครท้องถิ่น ฯ (อส.มศ.) วันเสาร์ที่ 21 มิ.ย. 2557 ณ วัดศรีสุมังค์ ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม กิจกรรมอนุรักษ์เอกสารโบราณ

(จำนวนผู้เข้าชม 450 ครั้ง)