...

ธ สถิตในดวงใจชาวนครพนม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนม ในปี พ.ศ 2498พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรัีบดอกบัวจาก แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์ ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ

ทรงเยี่ยมทักทายพสกนิกรที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ

(จำนวนผู้เข้าชม 1118 ครั้ง)