...

ใต้ร่มบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

ขอเชิญชมนิทรรศการ ใต้ร่มบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม ขอเชิญชมนิทรรศการใต้ร่มบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ หอสมุดแห่งชาติฯ นครพนม ระหว่าง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป(จำนวนผู้เข้าชม 1122 ครั้ง)