...

นิทรรศการ ตามรอยเสด็จ...จังหวัดนครพนม

ตามรอยเสด็จ...จังหวัดนครพนมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุุลยเดช(จำนวนผู้เข้าชม 1159 ครั้ง)