...

งานวันศิลป์ พีระศรี

โครงการเนื่องในวันศิลป์ พีระศรี

     เพื่อเป็นการลำรึกถึงคุณงานความดี ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ทีคุณูปการต่อวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทย ท่านเป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่องานศิลปะของชาติอย่างแท้จริง ตลอดชีวิตของท่านได้อุทิตตนเพื่องานสร้างสรรค์อนุสาวรีย์ที่สำคัญของชาติหลายแห่ง และเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงานความดีของ ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี ในฐานะสถาบันการเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันศิลป์  พีระศรี ขึ้นในวันที่  ๑๕  กันยายน ของทุกปี

(จำนวนผู้เข้าชม 722 ครั้ง)