...

ทดสอบ
พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำ แด่ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (๒๔๗๕-๒๕๐๕)
ผู้วางรากฐานศิลปสมัยใหม่ในประเทศไทย

(จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง)