...

ห้องจัดแสดงนิทรรศการจิตรกรรมฝีพระหัตถ์
เป็นการจัดแสดงงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นภาพเขียนชุดสีนำ้เพื่อประกอบบทละครเรื่องศกุนตลาที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นและผลงานจิตรกรรมภาพสีนำ้มันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน การจัดแสดงในส่วนนี้ไม่ยึดหลักเกณฑ์ในการดำเนินเรื่องตามระยะเวลาแต่เน้นเรื่องแนวความคิดและเนื้อหาเป็นประการสำคัุญ แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะภาพในด้านศิลปะของพระมหากษัตริยิ์ไทยทั้ง 2 พระองค์ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในวิวัฒนาการและประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย

(จำนวนผู้เข้าชม 439 ครั้ง)