...

จิตรกรรมไทยแบบตะวันตก

ห้องจัดแสดงบริเวณนี้เป็นการนำเสนอเรื่องราวของแนวทางศิลปะในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงเนื่่องจากการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญเท่าเทียมกับอารยประเทศ  ซึ่งเกิดจากการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 รับวิทยาการด้านต่างๆ กลับมารวมทั้งในด้านศิลบะและสถาปัตยกรรม ยุคนี้จึงมีรูปแบบที่แตกต่างจากงานจิตรกรรมไทยประเพณีอย่างสิ้นเชิง งานที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัติย์และราชวงศ์ทั้งที่วาดขึ้นโดยศิลปินต่างประเทศและชาวไทยสะท้อนถึงความนิยมในงานแบบตะวันตก ที่เริ่มต้นจากในราชสำนัก งานของศิลปินชาวไทยนำมาจัดแสดงเป็นผลงานของพระสรลักษณ์ลิขิต ซึ่งเป็นศิลปินในราชสำนักที่ได้รับการศึกษาศิลปะแบบตะวันตกจากสถาบันในประเทศอิตาลี  ทั้งนี้รวมถึงผลงานของท่านที่เป็นการวาดเลียนแบบเพื่อการศึกษางานศิลปะที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศอีกด้วย

(จำนวนผู้เข้าชม 1002 ครั้ง)