...

สถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายนอก

          อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ได้รับการออกแบบ ก่อสร้างโดย นายคาร์โล อัลเลกรี (Carlo allegri) นายช่างใหญ่ประจำราชสำนักสยาม โดยจำลองรูปแบบของสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค แนวทางนีโอปัลลาเดียน มาใช้เป็นหลักในการออกแบบ เนื่องจากลักษณะทางสุนทรียภาพของสถาปัตยกรรมแบบนี้มักให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศของความเคร่งขรึม สง่างาม จึงเหมาะสมสำหรับใช้กับอาคารราชการประเภทที่ทำการกระทรวง ศาล โรงเรียน โรงงาน และ สถานทูต เป็นต้น

        สถาปนิกออกแบบอาคารเชื่อมโยงต่อกันเป็นกลุ่มอาคารรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสล้อมรอบลานโล่ง (Court) กำหนดทางเข้าหลักไว้ 2 ทาง คือ บริเวณประตูทางเข้าอาคารด้านหน้า (ด้านทิศตะวันตกที่ติดกับถนนเจ้าฟ้า) และบริเวณช่องเปิดรูปโค้งขนาดใหญ่ทางมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้านที่ปัจจุบันอยู่ติดกับสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ โดยได้แรงบันดารใจในการวางผังจากแบบแปลนโรงงานเครื่องจักรเมืองเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ ภายในบริเวณลานโล่งเป็นที่ตั้งของถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ตั้งบนโครงสร้างเหล็กที่สร้างขึ้นพร้อมตัวอาคาร สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเหรียญและใช้สำหรับอุปโภคบริโภคทั่วไป บริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของ อาคารเรือนกระจกและอาคารสำนักงาน ซึ่งล้วนเป็นอาคารแบบสมัยใหม่ที่สรา้งขึ้นในภายหลัง

(จำนวนผู้เข้าชม 838 ครั้ง)