...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรมศิลปากร จัดอบรมศิลปะในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรมศิลปากร จัดอบรมศิลปะในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ใน 3 ทักษะ ได้แก่ การวาดการ์ตูน วาดสีน้ำ และวาดเส้น
1. การวาดการ์ตูน เรียนพื้นฐานการวาดการ์ตูน โดยฝึกการสังเกต และนำเอาลักษณะเด่นของสิ่งต่างๆ มาถ่ายทอดลงในผลงานศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างและต่อยอดจินตนาการ
ป.1 – ป.3
(รอบเช้า) เวลา 9.00 – 12.00 น.
(รอบบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น.
ป.4 – ป.6
(รอบเช้า) เวลา 9.00 - 12.00 น.
(รอบบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น.
2. การวาดสีน้ำ เรียนพื้นฐานการวาดภาพสีน้ำ ตั้งแต่การผสมสี การวางโครงร่างของภาพ โดยสอดแทรกการลงสีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การระบายสีเปียกบนเปียก เปียกบนแห้ง และการระบายเคลือบ
ป.4 – ป.6
(รอบบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น.
ม.1 ขึ้นไป – บุคคลทั่วไป
(รอบบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น.
3. การวาดเส้น พื้นฐานการวาดภาพลายเส้นแบบต่างๆ การวาดเส้นจากหุ่นนิ่ง การให้น้ำหนักและแสงเงา
ม.1 ขึ้นไป – บุคคลทั่วไป
(รอบเช้า) เวลา 9.00 - 12.00 น.
การรับสมัคร
สมัครและลงทะเบียนได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
ฝ่ายวิชาการ โทร. 085 205 9740
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 184 ครั้ง)