...

ชาติพันธุ์…วันละชิ้น ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ชื่อวัตถุ::ระหัดวิดน้ำ
เลขทะเบียน::43/0005/2547


ลักษณะ::ไม้ทรงกลมมีใบพัดรอบ สำหรับใส่ใบพัดใบพัดรอบจำนวน 8 ใบเขินจักรด้านหน้าสำหรับใส่ใบระหัดวิดน้ำ
กลุ่มชาติพันธุ์:: ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาข้อมูล::อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::ระหัดวิดน้ำ
เลขทะเบียน::43/0006/2547


ลักษณะ:: ไม้ทรงกลมมีใบพัดรอบ สำหรับใส่ใบพัดจำนวน 6 ใบจักรด้านหลังสำหรับใส่ใบระหัดวิดน้ำ
กลุ่มชาติพันธุ์:: ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาข้อมูล::อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::ถังฉีดยาฆ่าแมลง 2 ชิ้น
เลขทะเบียน::43/0007/2547


ลักษณะ::ยี่ห้อ Hudson Sprayer ทำจากถังอลูมิเนียม ทรงกระบอกรี มีช่องสำหรับเติมและมีสายสำหรับพ่น และมีเชือกสีฟ้าสำหรับสะพาย
กลุ่มชาติพันธุ์:: ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาข้อมูล::อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย
เลขทะเบียน::43/0019/2547


ลักษณะ::ประทับบนฐานสูง พระพักตร์รูปไข่ พระเมาลีสูง ยอดรัศมีคล้ายดอกบัว ห่มจีวรเฉียง
กลุ่มชาติพันธุ์:: ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาข้อมูล::อ.หนองโดน จ.สระบุรี
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::เต้าปูน
เลขทะเบียน::43/0020/2547


ลักษณะ::เต้าปูนลำตัวกลมเรียบ ฐานเป็นเชิง ส่วนฝาเป็นทรงกรวยช้อนกัน ยอดดอกบัว สำหรับใส่ปูนแดงเพื่อกินหมาก
กลุ่มชาติพันธุ์:: ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาข้อมูล::อ.บ้านหมอ จ. สระบุรี 
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: แป้นชักลวด
เลขทะเบียน::43/0239/2558


ลักษณะ::แป้นเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเจาะช่องทะลุรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งแต่ช่องขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ แต่ละช่องมีลักษณะปากกว้างปลายแคบ มี 3 แถว สำหรับชักลวดโลหะ
กลุ่มชาติพันธุ์:: จีน-ทิเบต
แหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: แป้นชักลวด
เลขทะเบียน::43/0240/2558


ลักษณะ::แป้นเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเจาะช่องทะลุรูปวงกลมตั้งแต่ช่องขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ แต่ละช่องมีลักษณะปากกว้างปลายแคบมีหมายเลขกำกับ เริ่มตั้งแต่หมายเลข 1 - 40 มี 3 แถว ใช้สำหรับชักลวดโลหะ
กลุ่มชาติพันธุ์:: จีน-ทิเบต
แหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: แป้นชักลวด
เลขทะเบียน::43/0241/2558


ลักษณะ::แป้นเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดัดแปลงมาจากตะไบเหล็ก เจาะช่องทะลุรูปวงกลม แต่ละช่องมีขนาดใกล้เคียงกัน มีลักษณะปากกว้างปลายแคบ มี 3 แถว สำหรับชักลวดโลหะ
กลุ่มชาติพันธุ์:: จีน-ทิเบต
แหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::วงเวียนเหล็ก
เลขทะเบียน::43/0256/2558


ลักษณะ::วงเวียนทำด้วยเหล็ก มีแป้นสำหรับปรับรัศมี ความกว้าง
กลุ่มชาติพันธุ์:: จีน-ทิเบต
แหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::แผ่นเหล็กตีทอง
เลขทะเบียน::43/0257/2558


ลักษณะ::แผ่นเหล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
กลุ่มชาติพันธุ์:: จีน-ทิเบต
แหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::ปากกามือจับ
เลขทะเบียน::43/0271/2558


ลักษณะ::เครื่องมือเหล็ก ปากแบบคีมจับ มีแกนเหล็กใส่ น๊อตหางปลา สำหรับขันปรับความแน่น 
กลุ่มชาติพันธุ์:: จีน-ทิเบต
แหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: ขันหย่อง(พาข้าวหย่อง)
เลขทะเบียน::43/0194/2558


ลักษณะ::ภาชนะทรงกระบอก ฐานสอบเข้าเป็นเชิงกลม ส่วนบนมีขนาดใหญ่กว่าส่วนฐาน ปากผายออก ด้านในสานเป็นตะแกรงทรงสี่เหลี่ยม ใช้สำหรับวางของในงานพิธีกรรม
กลุ่มชาติพันธุ์::ไทลาว
แหล่งที่มาข้อมูล::ต.บ้านธาตุ จ.อุดรธานี 
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: ขันหย่อง(พาข้าวหย่อง)
เลขทะเบียน::43/0195/2558


ลักษณะ::ภาชนะทรงกระบอก ฐานสอบเข้าเป็นเชิงกลม ส่วนบนมีขนาดใหญ่กว่าส่วนฐาน ปากผายออก ด้านในสานเป็นตะแกรงทรงสี่เหลี่ยม ใช้สำหรับวางของในงานพิธีกรรม
กลุ่มชาติพันธุ์::ไทลาว
แหล่งที่มาข้อมูล::ต.บ้านธาตุ จ.อุดรธานี 
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: ตะแกรง
เลขทะเบียน::43/0196/2558


ลักษณะ::ตัวแกรง ทรงมะนาวตัดครึ่งซีก สานลายขัดแบบห่าง มีรูขนาดเล็ก ให้ของเหลวลอดผ่านได้ เสริมความแข็งแรงของลำตัวและขอบปากด้วยเส้นไม้ไผ่ไขว้ และขดเป็นวง
กลุ่มชาติพันธุ์::ญวน
แหล่งที่มาข้อมูล::ต.บ้านธาตุ จ.อุดรธานี 
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ:: ตะกร้า,กระซ้า,กะต่า
เลขทะเบียน::43/0197/2558


ลักษณะ::ตะกร้าสานลายขัดหนึ่ง ก้นตัดเป็นสี่เหลี่ยม ปากกลม มีหูสำหรับร้อยเชือก สำหรับหาบหรือสะพาย
กลุ่มชาติพันธุ์::ไทลาว
แหล่งที่มาข้อมูล::ต.บ้านธาตุ จ.อุดรธานี
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

(จำนวนผู้เข้าชม 1566 ครั้ง)