...

ชาติพันธุ์…วันละชิ้น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ชื่อวัตถุ::สว่านมือ 
เลขทะเบียน::43/0303/2558


ลักษณะ::ประกอบด้วยแกนเหล็กปลายสว่านกับด้ามไม้เจาะช่องตรงกลางสำหรับเสียบแกนเหล็ก ที่ปลายด้ามทั้งสองข้างเจาะช่องร้อยด้วยเชือก(เชือกขาดชำรุด)
กลุ่มชาติพันธุ์:: จีน-ทิเบต
แหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

วัตถุ::สิ่วตอกลาย 
เลขทะเบียน::43/0304/2558

ลักษณะ::ทำด้วยเหล็กทรงเหลี่ยม ตรงกลางบิดเป็นเกลียว ปลายสิ่วแบบคมมีด เส้นตรง
กลุ่มชาติพันธุ์:: จีน-ทิเบต
แหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

 

ชื่อวัตถุ::สิ่วตอกลาย
เลขทะเบียน::43/0305/2558


ลักษณะ::ทำด้วยเหล็กทรงเหลี่ยม ตรงกลางบิดเป็นเกลียว ปลายสิ่วแบบคมมีด เส้นตรง
กลุ่มชาติพันธุ์:: จีน-ทิเบต
แหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::43/0306/2558
เลขทะเบียน::สิ่วตอกลาย


ลักษณะ::ทำด้วยเหล็กทรงเหลี่ยม ตรงกลางบิดเป็นเกลียว ปลายสิ่วแบบคมมีด เส้นตรงขนาดเล็ก
กลุ่มชาติพันธุ์:: จีน-ทิเบต
แหล่งที่มาข้อมูล::เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::ไหปลาร้า
เลขทะเบียน::43/0314/2558


ลักษณะ::ไหสีน้ำตาลอมเขียวทรงกลม ปากกลม คอสั้น ก้นสอบตัด ส่วนไหล่ทำลายขูดขีดเป็นเส้นตรงรอบ (เคลือบใส)
กลุ่มชาติพันธุ์:: ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาข้อมูล::อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::ไหปลาร้า
เลขทะเบียน::43/0315/2558


ลักษณะ::ไหสีน้ำตาลอมเขียวทรงกลม ปากกลม คอสั้น ก้นสอบตัด ส่วนไหล่ทำลายขูดขีดเป็นเส้นตรงรอบ (เคลือบใส)
กลุ่มชาติพันธุ์:: ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาข้อมูล::อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::ถ้วยพร้อมฝา
เลขทะเบียน::43/0328/2558


ลักษณะ::ถ้วยทรงกลม ปากกลม ก้นตัด พร้อมฝา เขียนสีน้ำเงินใต้เคลือบ ลายอักษรมงคล
กลุ่มชาติพันธุ์:: ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาข้อมูล::อ.เมือง จ.ชลบุรี 
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::ถ้วยพร้อมฝา
เลขทะเบียน::43/0329/2558


ลักษณะ::ถ้วยทรงกลม ปากกลม ก้นตัด พร้อมฝา เขียนสีน้ำเงินใต้เคลือบ ลายอักษรมงคล
กลุ่มชาติพันธุ์:: ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาข้อมูล::อ.เมือง จ.ชลบุรี 
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::ถ้วยพร้อมฝา
เลขทะเบียน::43/0330/2558


ลักษณะ::ถ้วยทรงกลม ปากกลม ก้นตัด พร้อมฝา เขียนสีน้ำเงินใต้เคลือบ ลายทิวทัศน์
กลุ่มชาติพันธุ์:: ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาข้อมูล::อ.เมือง จ.ชลบุรี 
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::ถ้วยพร้อมฝา
เลขทะเบียน::43/0331/2558


ลักษณะ::ถ้วยทรงกลม ปากกลม ก้นตัด พร้อมฝา เขียนสีน้ำเงินใต้เคลือบ ลายทิวทัศน์
กลุ่มชาติพันธุ์:: ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาข้อมูล::อ.เมือง จ.ชลบุรี
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::ถ้วย
เลขทะเบียน::43/0332/2558


ลักษณะ::ถ้วยทรงกลม ปากผายออกเล็กน้อย ก้นมีเชิงเตี้ย เขียนสีน้ำเงินใต้เคลือบ ลายดอกสี่กลีบในช่องกระจก
กลุ่มชาติพันธุ์:: ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาข้อมูล::อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::พลั่วสาดข้าว
เลขทะเบียน::43/0001/2547


ลักษณะ::คล้ายพาย มีด้ามจับทรงกระบอก ส่วนปลายมีลักษณะเป็นร่อง ใช้ตักข้าวเปลือก
กลุ่มชาติพันธุ์:: ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาข้อมูล:: อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::คราด
เลขทะเบียน::43/0002/2547


ลักษณะ::สำหรับแยกฟางข้าวออกจากเปลือก ด้ามยาวเป็นทรงกระบอก ปลายมีฟันทำจากเหล็กแหลม
กลุ่มชาติพันธุ์:: ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาข้อมูล::อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::โกรกพร้อมแอก
เลขทะเบียน::43/0003/2547


ลักษณะ::ทอนไม้ขนาดสั้น คล้ายตัว S สำหรับใส่คอควายไถนา
กลุ่มชาติพันธุ์:: ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาข้อมูล::อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

 

ชื่อวัตถุ::สัตถา
เลขทะเบียน::43/0004/2547


ลักษณะ::สำหรับลากข้าวเปลือกให้เป็นกองมีลักษณะคล้ายไม้กระดานมีด้ามจับทรงกระบอกยาว
กลุ่มชาติพันธุ์:: ไม่สามารถระบุ
แหล่งที่มาข้อมูล::อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
แหล่งที่มาข้อมูล::พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)

(จำนวนผู้เข้าชม 272 ครั้ง)