...

ชาติพันธุ์...วันละนิด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙

ชื่อวัตถุ ::ตุ้มกบ 
เลขทะเบียน :: 43/0060/2558 


 

ลักษณะ :: ไม้ไผ่สานเป็นกล่อง ฐานตัดตรง ส่วนปลายโค้งมนสานลายห่างลำตัวสานด้วยไม้เหลาเป็นเส้นเล็กลายดิ่มีช่องทำตกสำหรับเป็นช่องงาให้กบเข้าไป 

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กระดานชนวน 
เลขทะเบียน :: 43/0157/2558 


 

ลักษณะ :: ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบด้านนอกเป็นไม้ มีลายไก่ประทับอยู่ที่ขอบด้านซ้าย พื้นที่ใช้งาน ตรงกลาง 
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: จานข้าว 
เลขทะเบียน :: 43/0224/2552 


 

ลักษณะ :: สานขึ้นรูปด้วยตอกไผ่เป็นรูปจาน เย็บไม้ปิดส่วนขอบจานด้วยหวาย ยาผิวภาชนะภายนอกด้วยรัก
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: ไม้เท้า

ชื่ออื่น :: กึนเจ๊อะ
เลขทะเบียน :: 43/0009/2558


 

ลักษณะ :: ทำมาจากไม้ไผ่ไร่ที่แก่จัด นำมาเหลาปอกเปลือกออกตากแดดให้แห้ง แล้วนำมาวาดลวดลายต่างๆ ตามต้องการ (ลายเรขาคณิต) โดยเอาเหล็กมาเผาให้ร้อนจนมีสีแดงแล้วนำมาทาบวาดเป็นลายต่างๆ
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.สะเนียน อ.เนียน จ.น่าน
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษ

 

ชื่อวัตถุ :: ตะกร้ามีหูหิ้วพร้อมฝา 
ชื่ออื่น :: ซ้า(ภาคเหนือ), กะต่า(ภาคอีสาน), แตรง( ภาคใต้เรียก)
เลขทะเบียน :: 43/0058/2547


 

ลักษณะ :: ทรงกลม ก้นสอบ สานด้วยหวายเส้นใหญ่ พร้อมฝาปิด และมีหูสำหรับหิ้ว 
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: สาแหรกน้ำต้น 
เลขทะเบียน :: 43/0211/2552 


 

ลักษณะ :: สาแหรกที่ทำด้วยเส้นหวายทำหุ้มน้ำต้นลักษณะเป็นกระเช้า มีห่วงสำหรับให้ไม้คานสอด เพื่อหาบใส่บ่า
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กล่องรัก 
เลขทะเบียน :: 43/0538/2552 


 

ลักษณะ :: ภาชนะจักสานทรงกลมเหมือนกล่องข้าว ลงรักสมุกทั้งใบ ฐานไม้
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กระเป๋า
ชื่ออื่น :: แปม 
เลขทะเบียน :: 43/0501/2552 


 

ลักษณะ :: เครื่องจักสานทรงสี่เหลี่ยม ไม่มีฝา ก้นเหลี่ยม ฐานไม้ ลงรักสมุกทั้งใบ
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กล่องข้าว
ชื่ออื่น :: ก่องข้าว
เลขทะเบียน :: 43/0301/2552 


 

ลักษณะ :: ไม้ไผ่สานทรงกระบอก มีฝาปิด ฐานทำด้วยไม้กากบาท ทำหูสำหรับร้อยเชือกสำหรับสะพาย ใส่ข้าวเหนียว ไปรับประทานเวลาไปทำไร่ ทำนา
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: ปอกมีด 
ชื่ออื่น :: แปมพร้า 
เลขทะเบียน :: 43/0186/2552


 

ลักษณะ :: สานด้วยตอกไม้ไผ่เส้นขนาดใหญ่ ส่วนก้นเป็นกาบไผ่ ใช้สำหรับเก็บมีด พร้า
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กระบุง 
เลขทะเบียน :: 43/0124/2552 


 

ลักษณะ :: กระบุงสะพายหลัง เครื่องจักสานด้วยตอกไม้ไผ่ ขึ้นรูปเป็นภาชนะทรงกลม ก้นสี่เหลี่ยม 
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: เอิบ 
ชื่ออื่น :: ตะกร้าใส่ผ้า 
เลขทะเบียน :: 43/0033/2552 


ลักษณะ :: ภาชนะจักสานด้วยตอกไม้ไผ่ รูปทรงสี่เหลี่ยม ช่วงกลางลำตัวป่อง ประกอบด้วย 2ส่วน ฝาและตัว ก้นต่อขา 4 ขา ใช้สำหรับเดินทาง 
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

(จำนวนผู้เข้าชม 902 ครั้ง)