...

ชาติพันธุ์...วันละนิด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๙

ชื่อวัตถุ :: กล่องข้าว

ชื่ออื่น :: ก่องข้าว
เลขทะเบียน :: 43/0241/2552

 

ลักษณะ :: ไม้ไผ่สานทรงกระบอก มีฝาปิด ฐานทำด้วยไม้กากบาท ทำหูสำหรับร้อยเชือกสำหรับสะพาย ใส่ข้าวเหนียว ไปรับประทานเวลาไปทำไร่ ทำนา

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กระจาด 
เลขทะเบียน :: 43/0103/2547 


 

ลักษณะ :: ปากทรงกลม ส่วนก้นสอบทรงสี่เหลี่ยม สานด้วยไม้ไผ่ปากและตำตัวใช้หวายยึดให้แข็งแรง 
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต บ้านกลาง อ เมือง จ ปทุมธานี
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กระบุง
เลขทะเบียน :: 43/0105/2552

ลักษณะ :: กระบุงสะพายหลัง เครื่องจักสานด้วยตอกไม้ไผ่ ขึ้นรูปเป็นภาชนะทรงกลม ก้นสี่เหลี่ยม

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 
ชื่อวัตถุ :: ขันตั้ง

ชื่ออื่น :: พาน
เลขทะเบียน :: 43/0214/2552

ลักษณะ :: ขันตั้ง ภาชนะจักสานจากตอกไม้ไผ่ ทรงสี่เหลี่ยมกลม โดยพับผนังส่วนบนทบลงเป็นผนัง2 ชั้นและให้ส่วนที่มีลายโปร่งพับลงต่ำกว่าส่วนตัวภาชนะเป็นขาตั้งขัน

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: ข้อง 
ชื่อวัตถุ :: ตะข้อง 
เลขทะเบียน :: 43/0674/2552 


 

ลักษณะ :: ข้องคอคอด ทรงแบน คล้ายขวดแบน มีงาสำหรับปิดเปิด ใช้สำหรับใส่กุ้ง ปู ปลา และสัตว์ขนาดเล็ก เช่น กบ เขียด
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชาติพันธุ์…วันละนิด
ชื่อวัตถุ :: ตุ้มดักปลา 
เลขทะเบียน :: 43/0684/2552 


 

ลักษณะ :: ตุ้มทรงคล้ายขวด คอยาวแคบ ถัดจากก้นขึ้นมาเล็กน้อยเจาะช่องไว้สำหรับใส่งาที่ทำด้วยไม้ไผ่เหลาให้กลม ปลายเรียวผูกด้วยห้อยไว้ในช่องงา ใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: ข้องเป็ด 
ชื่ออื่น :: ข้องนอน, ข้องลอย 
เลขทะเบียน :: 43/0681/2552 


 

ลักษณะ :: ข้องสานด้วยไม้ไผ่ รูปร่างคล้ายเป็ด มีคองอนขึ้นเล็กน้อย และงาเป็นฝา สานโปร่งเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ใช้สำหรับใส่สัตว์น้ำ
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: แปมชาวเขา
ชื่ออื่น :: โปละวี, เอิบ 
เลขทะเบียน :: 43/0711/2552 


 

ลักษณะ :: ภาชนะทรงสูง ขอบปากกลม ลำตัวป่อง ขาเป็นเชิง มีฝาสำหรับปิด สานด้วยตอกและหวาย สำหรับใส่สิ่งของหรือเสื้อผ้าของชาวเขาบริเวณที่สูงทางเหนือ ขนาดใหญ่ใช้เก็บเสื้อผ้าหรือสิ่งของประจำบ้าน ขนาดเล็กใช้ใส่สิ่งของติดตัวเดินทาง
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: ซ้างวง
ชื่ออื่น :: กะต่างวง, ตระกร้าหูหิ้ว
เลขทะเบียน :: 43/0607/2552 


 

ลักษณะ :: ตะกร้าทรงกลม ก้นสอบเป็นมุม มีหูสำหรับหิ้ว สำหรับใส่สิ่งของ สานด้วยไม้ไผ่

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กล่อง

ชื่ออื่น :: แอบเรือ
เลขทะเบียน :: 43/0072/2552

ลักษณะ :: กล่องทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สานด้วยตอกเส้นใหญ่ มีฝาครอบปิด ด้านบนฝามีไม้ไผ่เหลาไขว้กากบาท ถักติดด้วยหวายเสริมความแข็งแรง ใช้สำหรับเก็บสิ่งของ หรือเสื้อผ้า

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษกชื่อวัตถุ :: กระบุง
เลขทะเบียน :: 43/0585/2552

ลักษณะ :: ภาชนะทรงกลม ปากบานกลม ก้นสอบเป็นเหลี่ยม มีขอบเสริมมุมและก้นด้วยหวาย มีหูสำหรับสอดเชือกเพื่อคล้องกับคาน หาบเป็นคู่ สำหรับใส่เมล็ดพืช ข้าวเปลือกและข้าวสาร อาจจะใช้หาบเป็นคู่หรือแบกบนบ่า บางท้องถิ่นอาจจะใช้กระบุงในการตวงด้วย

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: เปี๊ยด
ชื่ออื่น :: บุง, กระบุง
เลขทะเบียน :: 43/0015/2552 

ลักษณะ :: ทรงกลม ปากกลม ก้นสอบเป็นสี่เหลี่ยม สานด้วยตอก เคลือบด้วยรัก มีหูสองหู สำหรับใช้เชือกร้อยคล้องกับคานหาบ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: อานจันสาน
ชื่ออื่น :: โสลด 
เลขทะเบียน :: 43/0650/2552

ลักษณะ :: เครื่องจักสานขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่ สานลายละเอียด ใช้สำหรับใส่สิ่งของหรือนั่ง

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: ซองเงิน
ชื่ออื่น :: สมุก 

เลขทะเบียน :: 43/0044/2557

ลักษณะ :: ทำมาจากกระจูด กระจูด สานเป็นรูปถุงแบนๆ ขนาดเล็กสองถุงสวมกัน ใช้สำหรับใส่เงินพกติดตัว

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก


ชื่อวัตถุ :: หมาจาก
เลขทะเบียน :: 43/0042/2557


ลักษณะ :: ทำมาจากส่วนยอดอ่อนของใบจากที่ยังไม่แตกใบ สอดเรียงกัน โดยสลับโคนกับใบ แล้วม้วนให้กลม รวบปลายทั้งสองด้านเข้าหากัน ใช้ก้านจากมัดเข้าด้วยกันทำเป็นที่จับ ภาชนะสำหรับตักน้ำ
แหล่งที่มาข้อมูล :: ภาคใต้ของประเทศไทย
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: พัด
เลขทะเบียน :: 43/0041/2557

ลักษณะ :: ทำมาจากใบกระพ้อม จักสานเป็นเส้นๆ แล้วสานเป็นทรงใบโพธิ์ ส่วนปลายมัดรวมทำเป็นด้าม มัดด้วยหวาย

แหล่งที่มาข้อมูล :: อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: สอบหมาก
เลขทะเบียน :: 43/0038/2557

ลักษณะ :: ภาชนะรูปทรงกระบอก ขอบปากทรงกลมพับสองชั้น มุมก้นเป็นทรงสี่เหลี่ยม สานด้วยกระจูด สำหรับใส่หมากพลู

แหล่งที่มาข้อมูล :: อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

(จำนวนผู้เข้าชม 239 ครั้ง)