...

ชาติพันธุ์...วันละนิด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

ชื่อวัตถุ :: พัด
เลขทะเบียน :: 43/0034/2557

ลักษณะ :: พัดทรงใบโพธิ์ มีด้ามสำหรับจับ สานด้วยย่านลิเพา/หวาย ใช้โบกคลายความร้อน

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: เชี่ยนหมาก
ชื่ออื่น :: แอบหมาก
เลขทะเบียน :: 43/0195/2552  

ลักษณะ :: ประกอบด้วยสามส่วน คือ ลำตัว ถาดรองใน และฝาครอบปิด ขึ้นโครงสานและเป็นกล่องทรงกระบอกกลม สำหรับใส่อุปกรณ์กินหมาก

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กล่อง 
ชื่ออื่น :: แอบเรือ 
เลขทะเบียน :: 43/0068/2552 


 

ลักษณะ :: ภาชนะจักสานด้วยตอกไม้ไผ่ รูปทรงรี มีส่วนตัวและฝา ลงรักทั้งใบ

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กะพา
เลขทะเบียน :: 43/0088/2551  

ลักษณะ :: ภาชนะทรงสี่เหลี่ยม ปากผายออกก้นสอบเข้า ด้านข้างมีรูสำหรับร้อยสายสะพาย เมื่อเวลาใช้จะนำสายสะพายแขวนไว้บริเวณศรีษะ สำหรับใส่เมล็ดพืช เสื้อผ้าหรือพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ
แหล่งที่มาข้อมูล :: แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: ชามข้าว 
เลขทะเบียน :: 43/0217/2552 


 

ลักษณะ :: สานขึ้นรูปด้วยตอกไผ่เป็นรูปชามปากผาย เย็บขอบด้วยหวายยาผิวภาชนะด้วยรัก ใช้ใส่อาหารหรือใช้ในพิธีกรรม
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กระด้ง 
ชื่ออื่น :: ด้ง 
เลขทะเบียน :: 43/0182/2552

 

 

ลักษณะ :: เครื่องจักสานทรงกลม แบนกว้าง มีไม้ไผ่ทำเป็นขอบถักด้วยหวายเพื่อเสริมความแข็งแรง ส่วนตัวกระด้งใช้ตอกเส้นเล็กสานลายขัด ใช้สำหรับฝัดข้าวหรือเมล็ดพืช เพื่อแยกสิ่งสกปรกหรือแปลกปลอมออก และใช้ตากสิ่งของต่างๆด้วย
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: เอิบ 
ชื่ออื่น :: ตะกร้าใส่ผ้า
เลขทะเบียน :: 43/0057/2552  

ลักษณะ :: ภาชนะจักสานด้วยตอกไม้ไผ่ รูปทรงสี่เหลี่ยม ช่วงกลางลำตัวป่อง ประกอบด้วย 2ส่วน ฝาและตัว ก้นต่อขา 4 ขาด้วยไม้ไผ่สับสำหรับตั้งพื้น ใช้สำหรับใส่ของเสื้อผ้าในการเดินทาง

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: เสียมล้อมรั้ว 
เลขทะเบียน :: 43/0004/2550  

ลักษณะ :: สานด้วยไม้ไผ่ เป็นแผ่นจักสานทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสานลายขัดพื้นฐานตลอดทั้งผืน ใช้สำหรับล้อมข้าวเปลือกหลังจากการเก็บเกี่ยว 

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมานี
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กล่องข้าว
ชื่ออื่น :: ก่องข้าว
เลขทะเบียน :: 43/0238/2552

ลักษณะ :: ไม้ไผ่สานทรงกระบอก มีฝาปิด ฐานทำด้วยไม้กากบาท ทำหูสำหรับร้อยเชือกสำหรับสะพาย ใส่ข้าวเหนียว ไปรับประทานเวลาไปทำไร่ ทำนา

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: แอบเรือ 
ชื่ออื่น :: กล่อง
เลขทะเบียน :: 43/0060/2552 


ลักษณะ :: ภาชนะด้วยตอกไม้ไผ่ เป็นรูปทรงรี มีส่วนตัวและฝา ใช้เส้นตอกรมดำ
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: มวย (ถิ่น อีสาน) 
ชื่ออื่น :: หวด (ถิ่น กลาง) 
เลขทะเบียน :: 43/0122/2550

ลักษณะ :: ภาชนะทรงคล้ายกรวย ก้นตัด ตัวสานทึบ ปากมีขอบ ปิดก้นด้วยตอกสานเป็นตาถี่ เพื่อกันไม่ให้เมล็ดข้าวไหลออก ภาชนะสำหรับนึ่งข้าวเหนียว

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเ
ษก

 

ชื่อวัตถุ :: กระบุง 
เลขทะเบียน :: 43/0511/2552  

ลักษณะ :: กระบุงสะพายหลัง เครื่องจักสานด้วยตอกไม้ไผ่ ขึ้นรูปเป็นภาชนะทรงกลมปากบาน ก้นสอบ สี่เหลี่ยม
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: เสื่อหวาย 
เลขทะเบียน :: 43/0007/2558

ลักษณะ :: เสื่อทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สานด้วยหงาย เป็นสิ่งที่ใช้สำหรับปูนอน โดยจะนำหวายที่หาได้นำมาฉีกเปลือกออกเป็นเส้นๆ แล้วนำไปแช่น้ำประมาณ 3-4 วัน เพื่อให้เส้นหวายมีความอ่อนตัวจึงนำมาสาน

 

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: บุ้งกี๋ 
ชื่ออื่น :: ปุ้งกี๋ 
เลขทะเบียน :: 43/0642/2552


 

ลักษณะ :: ไม้ไผ่สานลายห่าง ค่อนข้างหยาบ รูปร่างคล้ายเปลือกหอย มีหูสำหรับจับสองข้าง ใช้สำหรับโกยหรือตักหิน ดินหรือวัตถุที่มีลักษณะเป็นก้อนขนาดค่อนข้างใหญ่ น้ำหนักไม่มากนัก

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: ปิ่นโต
เลขทะเบียน :: 43/0341/2552 


 

ลักษณะ :: ภาชนะจักสานด้วยตอกไม้ไผ่รูปเป็นทรงกระบอกรีเป็นกล่องซ้อนกัน 3 ชั้น พร้อมฝารวม 4 ชิ้น ฐานไม้ มีหูร้อยเชือกเชื่อมเถาปิ่นโตแต่ละชั้น 2 ด้าน ใช้ใส่อาหารสำหรับการเดินทางของชาวเขา

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: ปลอกมีด 
ชื่อวัตถุ :: แปมพร้า, แปมผ้า 
เลขทะเบียน :: 43/0184/2552


 

ลักษณะ :: สานด้วยผิวกาบไม้ไผ่พับครึ่งทบ ใช้เป็นที่สอดมีด ปลายไม้ที่เหลือทำเป็นส่วนปากผายออก สานด้วยไม้ไผ่ทำเป็นขอบปาก ถักขอบลำตัวด้วยหวาย มีหูร้อยสำหรับสะพาย สำหรับใส่มีดหรือพร้า พกติดตัวไปทำไร่นาหรือเข้าป่า
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: ตะกร้า
ชื่อวัตถุ :: โปละวี, เอิบ
เลขทะเบียน :: 43/0712/2552


 

ลักษณะ :: ภาชนะทรงสูง ขอบปากกลม ลำตัวป่อง ขาเป็นเชิง มีฝาสำหรับปิด สานด้วยตอกและหวาย สำหรับใส่สิ่งของหรือเสื้อผ้าของชาวเขาบริเวณที่สูงทางเหนือ ขนาดใหญ่ใช้เก็บเสื้อผ้าหรือสิ่งของประจำบ้าน ขนาดเล็กใช้ใส่สิ่งของติดตัวเดินทาง
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: ฐานพระพุทธรูป 

เลขทะเบียน :: 43/0001/2557

ลักษณะ :: ฐานพระพุทธรูปลดชั้นทำเป็นฐานสิงห์ลดหลั่นกัน3ชั้น ชั้นฐานแต่ละชั้นประดับขอบด้วยลายกระจัง ด้านหน้าทำเป็นแผ่นผ้าทิพย์ประดับลวดลาย ฐานหน้ากระดานล่างสุดลายดอกไม้ก้านต่อดอก ด้านหลังมีห่วงเหล็กสำหรับปักฉัตร
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

(จำนวนผู้เข้าชม 264 ครั้ง)