...

ชาติพันธุ์...วันละนิด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙

ชื่อวัตถุ :: กุบ / หมวก 
เลขทะเบียน :: 43/0721/2552

ลักษณะ :: ตัวหมวกจักสานยอดกลม ปีกกว้างมีลวดลายแตกต่างกันระหว่างส่วนปีก ขอบหมวกตรึงด้วยไม้ไผ่ผูกด้วยหวาย ด้านในกรุใบตองตึง

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กุบ/หมวก
เลขทะเบียน :: 43/0720/2552

ลักษณะ :: ตัวหมวกจักสานยอดกลม ปีกกว้างมีลวดลายแตกต่างกันระหว่างส่วนปีก ขอบหมวกตรึงด้วยไม้ไผ่ผูกด้วยหวาย ด้านในกรุใบตองตึง
แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กุบ / หมวก
เลขทะเบียน :: 43/0719/2552

ลักษณะ :: จักสานยอดกลม ปีกกว้างมีลวดลายแตกต่างกันระหว่างส่วนปีก ขอบหมวกตรึงด้วยไม้ไผ่ผูกด้วยหวาย ด้านในกรุใบตองตึง

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กุบ/หมวกปีกกว้าง
เลขทะเบียน :: 43/0707/2552

ลักษณะ :: ตัวหมวกจักสานด้วยตอกไผ่ โดยใช้ตอกไผ่ลงรักทั้งใบ ด้านในหมวกกรุด้วยใบไผ่ ขอบหมวกตรึงด้วยไม้ ผูกด้วยหวาย

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กุบ/หมวกปีกกว้าง
เลขทะเบียน :: 43/0706/2552

ลักษณะ :: ตัวหมวกจักสานด้วยตอกไผ่ โดยใช้ตอกไผ่ลงรักทั้งใบ ด้านในหมวกกรุด้วยใบไผ่ ขอบหมวกตรึงด้วยไม้ ผูกด้วยหวาย

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กุบ/หมวกปีกกว้าง
เลขทะเบียน :: 43/0705/2552

ลักษณะ :: ตัวหมวกจักสานด้วยตอกไผ่ โดยใช้ตอกไผ่ ด้านในหมวกกรุด้วยใบไผ่ ขอบหมวกตรึงด้วยไม้ ผูกด้วยหวาย

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กุบ/หมวกปีกกว้าง
เลขทะเบียน :: 43/0704/2552

ลักษณะ :: ตัวหมวกจักสานด้วยตอกไผ่ โดยใช้ตอกไผ่ ด้านในหมวกกรุด้วยใบไผ่ ขอบหมวกตรึงด้วยไม้ ผูกด้วยหวาย

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กุบ/หมวกปีกกว้าง
เลขทะเบียน :: 43/0703/2552

ลักษณะ :: ตัวหมวกจักสานด้วยตอกไผ่ โดยใช้ตอกไผ่ลงรักทั้งใบ ด้านในหมวกกรุด้วยใบไผ่ ขอบหมวกตรึงด้วยไม้ ผูกด้วยหวาย

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กุบ/หมวกปีกกว้าง
เลขทะเบียน :: 43/0702/2552

ลักษณะ :: ตัวหมวกจักสานด้วยตอกไผ่ ยอดส่วนครอบศีรษะเล็กแคบ ด้านในหมวกกรุด้วยใบไผ่ ขอบหมวกตรึงด้วยไม้ ผูกด้วยหวาย

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กุบ/หมวกปีกกว้าง
เลขทะเบียน :: 43/0701/2552

ลักษณะ :: ตัวหมวกจักสานด้วยตอกไผ่ ยอดส่วนครอบศีรษะเล็กแคบ ด้านในหมวกกรุด้วยใบไผ่ ขอบหมวกตรึงด้วยไม้ ผูกด้วยหวาย

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กุบ/หมวกปีกกว้าง
เลขทะเบียน :: 43/0700/2552

ลักษณะ :: ตัวหมวกจักสานด้วยตอกไผ่ ด้านในหมวกกรุด้วยแผ่นพลาสติกสีเขียว ขอบหมวกตรึงด้วยไม้ ผูกด้วยหวาย

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กุบ/หมวกปีกกว้าง
เลขทะเบียน :: 43/0699/2552

ลักษณะ :: ตัวหมวกจักสานด้วยตอกไผ่ ด้านในหมวกกรุด้วยใบไผ่ ขอบหมวกตรึงด้วยไม้ผูกด้วยหวาย

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กุบ/หมวกปีกกว้าง
เลขทะเบียน :: 43/0698/2552

ลักษณะ :: ตัวหมวกจักสานด้วยตอกไผ่ โดยใช้ตอกไผ่ลงรักทั้งใบ ด้านในหมวกกรุด้วยใบไผ่ ขอบหมวกตรึงด้วยไม้ผูกด้วยหวาย

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กุบ/หมวกปีกกว้าง
เลขทะเบียน :: 43/0697/2552

ลักษณะ :: ตัวหมวกจักสานด้วยตอกไผ่ โดยใช้ตอกไผ่รมควันดำสานสลับกับตอกไผ่สีธรรมชาติให้เกิดเป็นลวดลายที่ปีกหมวก ตกแต่งด้วยเชือกสีชมพู ด้านในหมวกกรุด้วยใบไผ่

แหล่งที่มาข้อมูล :: ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: หมวก(กุบ-โคโม้) 
ชื่ออื่น :: กุบ, โคโม้

เลขทะเบียน :: 43/0312/2548

ลักษณะ :: ตัวหมวกสานขัดลายด้วยเส้นตอกจากไม้ไผ่ เป็นลายที่แตกต่างกันบนส่วนครอบศรีษะ และปีกหมวก ขอบหมวกสานด้วยหวาย ด้านในกรุด้วยไม้ไผ่เพื่อกันน้ำและให้ความเย็นแก่ผู้สวมใส่มีสภาพแข็งแรง

แหล่งที่มาข้อมูล :: อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: กุบแมงดา
เลขทะเบียน :: 43/0005/2554

ลักษณะ :: โครงสานด้วยตอกไม้ไผ่ กรุด้วยใบมะคั่งกุบมีขนาดยาวเพื่อกันแดดและฝน

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: โครงกุบแมงดา

เลขทะเบียน :: 43/0092/2558

ลักษณะ :: โครงกุบแมงดา สานลายเฉลว ไม่มีส่วนกรุ

แหล่งที่มาวัตถุ :: บ้านกองม่องทะ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

(จำนวนผู้เข้าชม 293 ครั้ง)