...

ชาติพันธุ์...วันละนิด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้ 
เลขทะเบียน :: 43/0321/2549 

ลักษณะ :: ตัวขันแกะสลักลายประแจจีนในกรอบลายสี่เหลี่ยม เน้นลวดลายด้วยสีเหลืองและสีขาว ไม่มีเอวขัน ส่วนเชิงขันทำเป็นกระบะทรงตรง เว้าเป็นกรอบโค้ง 2 ช่องในแต่ละด้าน แกะสลักลายเส้นโค้ง ทารักสีดำเป็นพื้น ขับลายด้วยสีเหลือง ตัวขันหมากแบ่งช่องใส่เครื่องเชี่ยนหมาก 3 ช่อง ช่องเล็ก 2 ช่อง ช่องใหญ่ 1 ช่อง ทาสีเหลือง
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้ 

เลขทะเบียน :: 43/0320/2549

ลักษณะ :: ทรงปากผายออก เอวคอด ตัวขันแกะสลักลายเรขาคณิตในกรอบลายฟันปลา ทารักสีดำและสีแดงทั้งด้านนอกและด้านใน เอวขันทำเป็นคิ้วไม้ขนาดเล็กทารักสีแดง ส่วนเชิงขันทำเป็นกระบะผายออกแกะสลักลายสามเหลี่ยม ลายสี่เหลี่ยมและลายกากบาท ล้อมรอบด้วยลายฟันปลา เน้นสีดำ สีแดง และสีขาว ส่วนตัวขันไม่มีการแบ่งช่องเล็ก

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้ 
เลขทะเบียน :: 43/0319/2549

ลักษณะ :: ทรงปากผายออก เอวคอด ตัวขันแกะสลักลายเรขาคณิตในกรอบลายฟันปลา เอวขันทำเป็นคิ้วไม้ขนาดเล็ก ส่วนเชิงขันทำเป็นกระบะผายออกแกะสลักลายสามเหลี่ยม ลายสี่เหลี่ยมและลายกากบาท ล้อมรอบด้วยลายฟันปลา ส่วนตัวขันไม่มีการแบ่งช่องเล็ก ทารักสีดำ

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

 

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้ 
เลขทะเบียน :: 43/0659/2548

ลักษณะ :: ตัวขันแกะสลักลายประแจจีนและข้าวหลามตัด ล้อมรอบด้วยฟันปลา เชิงขันแกะสลักสามสี่เหลี่ยมกากบาท และลายบัวหงายล้อมรอบด้วยลายฟันปลา ด้านบนแบ่งช่องใส่เครื่องเชี่ยนหมาก 3 ช่อง ช่องเล็ก 2 ช่อง ช่องใหญ่ ทารักและทาสีแดง เหลือง ขาว

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้ 
เลขทะเบียน :: 43/0658/2548

ลักษณะ :: ตัวขันเขียนลายข้าวหลามตัดล้อมรอบ ด้วยสามเหลี่ยมฟันปลา เชิงขันแกะสลักลายดอกดาวกระจาย ลายสี่เหลี่ยมเรขาคณิต ลายกากบาท และลายกลีบบัว ด้านบนแบ่งช่องใส่เครื่องเชี่ยนหมาก 3 ช่อง ช่องเล็ก 2 ช่อง ช่องใหญ่ ช่องใหญ่ 1 ช่อง มีร่องรอยการทารักและทาสีเหลือง สีขาว ทั้งใบ

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้ 
เลขทะเบียน :: 43/0657/2548

ลักษณะ :: แกะสลักเป็นลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เชิงขันแกะสลักเป็นลายดอกไม้ 4 กลีบ และลายฟันปลา ทารักทั้งใบ มีร่องรอยการเขียนสีแดงที่ร่องลาย ด้านบนที่ตัวขันแบ่งช่องใส่เครื่องเชี่ยนหมาก 3 ช่อง ช่องเล็ก 2 ช่อง ช่องใหญ่ 1 ช่อง

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้ 
เลขทะเบียน :: 43/0656/2548 

 

ลักษณะ :: ตัวขันและเชิงขันเขียนลายสีแดงแล้วทารัก ทับด้านหนึ่ง ส่วนด้านอื่นๆ ไม่มีลวดลาย
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก
แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้ 
เลขทะเบียน :: 43/0655/2548

ลักษณะ :: ตัวขันแกะสลักลายสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม ล้อมรอบด้วยลายดาว เชิงขันแกะสลักเป็นรูปนกยูงและต้นไม้ ทารักและทาสีขาวตรงร่องลายทั้งใบ ตัวขันแบ่งช่องสำหรับใส่เครื่องเชี่ยนหมาก 3 ช่อง ช่องเล็ก 2 ช่อง ช่องใหญ่1 ช่อง

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้ 
เลขทะเบียน :: 43/0654/2548

 


 

ลักษณะ :: ตัวขันแกะสลักลายข้าวหลามตัด เชิงขันแกะสลักลายกลีบบัว และฟันปลา ตัวขันแบ่งเป็นช่องใส่เครื่องเชี่ยนหมาก 3 ช่อง ช่องเล็ก2 ช่อง ช่องใหญ่ 1 ช่อง มีร่องรอยการทารักและเขียนสีขาวทั้งใบ
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก
แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้ 
เลขทะเบียน :: 43/0653/2548

ลักษณะ :: ตัวขันแกะสลักลายประแจจีน ล้อมรอบด้วยลายกลีบบัว เชิงขันแกะสลักเป็นลายเมฆ ทำช่องใส่เครื่องเชี่ยนหมาก 3 ช่อง มีร่องรอยการทารักและทาสีแดงทั้งใบ

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก
แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้ 
เลขทะเบียน :: 43/0652/2548

ลักษณะ :: ตัวขันแกะสลักเป็นลายประแจจีน ล้อมรอบด้วยลายฟันปลา เชิงขันทำปลายขาบานออกมา แกะสลักเป็นลายซุ้มประตูล้อมรอบด้วยลายฟันปลา ทารักทั้งใบตัวขันทำช่องใส่เครื่องเชี่ยนหมาก 3 ช่อง 2 ช่องเล็ก และ 1 ช่องใหญ่

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้
เลขทะเบียน :: 43/0651/2548ลักษณะ :: ตัวขันแกะสลักเป็นลายประแจจีน ล้อมรอบด้วยลายฟันปลา เชิงขันทำปลายขาบานออกมา แกะสลักเป็นลายซุ้มประตูล้อมรอบด้วยลายฟันปลา ทารักทั้งใบตัวขันทำช่องใส่เครื่องเชี่ยนหมาก 3 ช่อง 2 ช่องเล็ก และ 1 ช่องใหญ่ มีงาช้างฝานเป็นแผ่นบางตอกอยู่บนสันของช่องใส่เครื่องเชี่ยน เพื่อเสริมความสวยงามและความแข็งแรง
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก
แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้
เลขทะเบียน :: 43/0649/2548


 

ลักษณะ :: ตัวขันแกะสลักเป็นลวดลายประแจจีนล้อมรอบด้วยลายฟันปลา เชิงขันแกะสลักลายบัวหงายล้อมรอบด้วยลายจักรทารักและทาสีขาวตามร่องลายทั้งใบ ตัวขันทำช่องใส่เครื่องเชี่ยนหมาก 3 ช่อง 2 ช่องเล็กและ 1 ช่องใหญ่
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก
แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้
เลขทะเบียน :: 43/0648/2548

ลักษณะ :: ตัวขันแกะสลักเป็นลายประแจจีน ล้อมรอบด้วยลายบัวหงาย เชิงขันแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ และลายฟันปลาทารักและทาสีแดง,สีเหลืองที่ดอกไม้ ตัวขันทาสีเขียวสีแดง พร้อมทำช่องใส่เครื่องเชี่ยนหมาก 3ช่อง ช่องเล็ก 2 ช่อง ช่องใหญ่ 1 ช่อง

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้
เลขทะเบียน :: 43/0647/2548


ลักษณะ :: ตัวขันแกะสลักเป็นลายประแจจีน เชิงขันทำเป็นขา 4 ขา แกะสลักเป็นลายฟันปลา ตัวขันทำเป็นช่องใส่เครื่องเชี่ยนหมาก 3ช่อง ช่องเล็ก 2 ช่อง ช่องใหญ่ 1 ช่อง
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก
แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

 

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้
เลขทะเบียน :: 43/0646/2548ลักษณะ :: ตัวขันทำเป็นช่องใส่เครื่องเชี่ยนหมาก 3 ช่อง ช่องเล็ก 2 ช่อง ช่องใหญ่ 1 ช่องมีร่องรอยการทารักทั้งใบ แต่ไม่มีการแกะสลักลาย
แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก
แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้
เลขทะเบียน :: 43/0645/2548

ลักษณะ :: ตัวขันแกะสลักเป็นลายสี่เหลี่ยมรองรับด้วยลายบัวหงายประตูสลับฟันปลา เชิงขันแกะสลักเป็นลายก้างปลา ทารักทั้งใบ ตัวขันทำช่อง 3 ช่อง เพื่อใส่เครื่องเชี่ยนหมากช่องเล็ก 2 ช่อง ช่องใหญ่ 1 ช่อง

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก
แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้
เลขทะเบียน :: 43/0644/2548

ลักษณะ :: ตัวขันหมากแกะสลักเป็นลายประแจจีน ล้อมรอบด้วยลายฟันปลาที่เอวขันทำเป็นคิ้วนูนออกมาเชื่อมต่อกับเชิงที่ทำขา ออก 4 ขาแกะสลักเป็นลายข้าวหลามตัดต่อกัน มีร่องรอยการทารักและทาสีขาวทั้งใบ ตัวขันทำเป็นช่อง 3 ช่อง ช่องเล็ก 2 ช่องช่องใหญ่ 1 ช่อง

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก
แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้
เลขทะเบียน :: 43/0643/2548

ลักษณะ :: ตัวขันแกะสลักเป็นลวดลายประแจจีนล้อมรอบด้วยลายฟันปลา เชิงขันทำเป็นขา 4 ขา แกะสลักเป็นลายขูดขีด ตัวขันทำเป็นช่องใส่เครื่องเชี่ยน 3 ช่อง ช่องเล็ก 2 ช่อง ช่องใหญ่ 1 ช่อง มีร่องรอยการทารักและทาสีขาวทั้งใบที่เชิงขันตรงขาแกะสลักเป็นลายช่อดอกไม้

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก

แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อวัตถุ :: ขันหมากไม้
เลขทะเบียน :: 43/0642/2548

ลักษณะ :: ตัวขันแกะสลักเป็นลวดลายประแจจีนล้อมรอบด้วยลายฟันปลา เชิงขันทำเป็นขา 4 ขา แกะสลักเป็นลายขูดขีด ตัวขันทำเป็นช่องใส่เครื่องเชี่ยนหมาก 3 ช่อง ช่องเล็ก 2 ช่อง ช่องใหญ่ 1 ช่อง มีร่องรอยการทารักและทาสีขาวทั้งใบที่เชิงขันตรงขาแกะสลักเป็นลายช่อดอกไม้

แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก
แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

(จำนวนผู้เข้าชม 568 ครั้ง)