...

ทัศนศึกษานอกสถานที่ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี
บทเรียนนอกสถาที่
 
          เมื่อวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2557  ทางโรงเรียนแย้มสอาด ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา บทเรียนนอกสถานที่โดยได้ให้นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 5  จำนวน  220 คน   เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก  ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ ประวัติความเป็นมา  โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ เป็นอย่างยิ่ง
 

(จำนวนผู้เข้าชม 1016 ครั้ง)