...

โครงการความรู้ในการตรวจสอบพิสูจน์พระพุทธรูปศิลปะพม่า
โครงการความรู้ในการตรวจสอบพิสูจน์พระพุทธรูปศิลปะพม่า
 
วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2557
 
ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก จังหวัดปทุมธานี
 
           การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะต่อยอดความรู้จากการอบรมที่ผ่านมา (เมื่อวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2557  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง)  โดยใช้วัตถุโบราณที่ได้รับจากการตรวจยึดอายัดจากด่านศุลกากรและส่งมอบให้จัดเก็บในคลัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (คลังกลาง) จังหวัดปทุมธานี เป็นกรณีศึกษาเพื่อนำความรู้ทั้งหมดที่ได้รับมาจัดการให้เป็นระบบสำหรับพิมพ์เป็นคู่มือปฏิบัติงาน ของบุคลากรในกรมศิลปากรต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณอู หยุน ฮั่น และคุณไน หมิ่น เวย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จากประเทศพม่า
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 711 ครั้ง)