...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก ได้จัดโครงการกิจกรรมงานวันเด็ก เมื่อวันที่ 11และวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก ได้จัดโครงการกิจกรรมงานวันเด็ก เมื่อวันที่ 11และวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
 
โรงเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) เข้ามาร่วมทำกิจกรรม ปั้นดินและสานหมวกจากทางมะพร้าวเพื่อจุดประสงค์ให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในแหล่งเรียนรู้จากการทำกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการ 3 เรื่อง ได้แก่ ประเพณีโล้ชิงช้า ประเพณีคล้องช้างกับคนเลี้ยงช้างและ ประเพณีเทศก์มหาชาติ โดยมีผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก กล่าวเปิดงานกิจกรรมในครั้ง
 
และในวันที่ 13 มกราคม เข้าร่วมงานวันเด็กโดยใช้สถานที่ กรมทรัพยากรธรณีวิทยา จัดงานกิจกรรมสานฝันวันเด็ก กิจกรรมที่เข้าร่วมได้แก่ ปากระป๋องแจกรางวัลพร้อมอาหารเครื่องดื่ม 

(จำนวนผู้เข้าชม 627 ครั้ง)