งานกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี 2557
จำนวนผู้เข้าชม 313

งานกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี 2557
กรมศิลปากร จัดงานถวายผ้าพระกฐินพราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2557
ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี
 
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2557
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมศิลปากร นำไปถวายพระสงฆ์
จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี
กรมศิลปากรจึงจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี 
- วันที่ 17 ตุลาคม 2557 กำหนดพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมเครื่องอานิสังสบริวาร และสมโภชน์องค์พระกฐิน ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
- วันที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. กำหนดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร คณะผู้บริหารกรมศิลปากร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าประจำ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ตลอดจนพ่อค้าและประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีการ ซึ่งในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากรในปีนี้ มียอดเงินทำบุญถวาย ทั้งสิ้น 1,870,743.25 บาท 
 
 
โดย : กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ  สำนักบริหารกลาง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์