การประชุมคณะผู้บริหารกรมศิลปากร ครั้งที่ 9/2557 (สัญจร)
จำนวนผู้เข้าชม 195

การประชุมคณะผู้บริหารกรมศิลปากร ครั้งที่ 9/2557 (สัญจร)
 
วันที่ 25 - 26 กันยายน 2557 นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร และคณะผู้บริหารกรมศิลปากรร่วมประชุมผู้บริหาร
กรมศิลปากร ครั้งที่ 9/2557 (สัญจร) ณ ห้องประชุมโรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา‎ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
โดยได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร ในการนี้ อธิบดีกรมศิลปากรและคณะผู้บริหาร อธิบดีกรมศิลปากรและคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปตรวจราชการและเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 
โดย : กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ  สำนักบริหารกลาง