เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 1 : แสงเทียน: Saeng Thian (Candlelight Blues)
จำนวนผู้เข้าชม 9708

แสงเทียน: Saeng Thian  (Candlelight Blues)

 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 1

          เพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนเป็นเพลงแรก ทรงพระราชนิพนธ์ในเดือนเมษายน พุทธศักราช 2489    ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องภาษาไทย แต่เนื่องจากมีพระราชประสงค์ที่จะทรงแก้ไขทำนองและคอร์ดบางตอนจึงยังไม่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้นำออกมาบรรเลงในเวลานั้น ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  ณ นคร เล่าว่า “...สมเด็จพระอนุชาฯ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ) ตรัสว่าเพลงแสงเทียนนี้เศร้าเกินไปในตอนท้ายๆ คล้ายๆ ว่าทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา...” ท่านจักรพันธ์ฯ จึงกราบบังคมทูลว่า  “...เนื่องจากเป็นเพลงบลูส์ เพลงบลูส์ของอเมริกันนิโกรก็เศร้าๆ อย่างนี้...” แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า “...ถึงแม้จะเศร้าก็จริง แต่ตอนท้ายของเพลงนั้น เขาต้องมีปรัชญาชีวิตว่าจะต่อสู้ต่อไป ยังมีความหวังอยู่...”       ต่อมาได้พระราชทานให้นำออกมาบรรเลงครั้งแรกพุทธศักราช ๒๔๙๐ และในพุทธศักราช ๒๔๙๖ นางสาวสดใส วานิชวัฒนา (รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล) ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษถวาย

 

Royal Composition Number 1

          Saeng Thian (Candlelight Blues) is the first musical composition written in April of 1946 while His Majesty was entitled His Royal Highness the Royal Younger Brother. He assigned His Royal Highness Prince Chakrabhand Pensiri to write lyries in Thai, But since His Majesty felt that he needed to adjust certain parts of the tune and chords, it was not released for public performance then. Professor Prasert Na Nagara related that "...His Royal Highness the Royal Younger Brother (His Majesty King Bhumibol Adulyadej) said that this song was too melancholic in the ending part which ran as Having suffered so long, I would now take leave..." Prince Chakrabhand then told him that "...Since it was a blues tune. The Afro-American blues are melancholic..." To this His Majesty responded that "...Sad as it may sound, the song always end with a philosophic message, to fight on, and that there is hope still..."

          His Majesty later gave the composition to be performed for the first time in 1947, and in 1953, Miss Sodsai Vanijvadhana (Associate Professor Sodsai Pantoomkomol) penned the lyrics in English for His Majesty as Candlelight Blues.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.
Messenger