พิธีปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานทางไกลนานาชาติ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จำนวนผู้เข้าชม 878

          วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จักรยานทางไกลนานาชาติ (Tour of Thailand 2018) ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา และได้ทำการปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานทางไกลนานาชาติ แข่งขันกันในสเตจที่ ๒ เส้นทางจังหวัดจันทบุรีไปจังหวัดสระแก้ว บริเวณหน้าอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี