ทองคำในกรุงศรีอยุธยาจากบันทึกของชาวต่างชาติ
จำนวนผู้เข้าชม 562