รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561 โครงการประชุม The 4th Plenary Session ของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองประสาทพระวิหาร (ICC – Preah Vihear)
วันที่ประกาศ : 05/12/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 125