รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรับประชาธิปไตยเนปาล ระหว่างวันที่ 15 – 22 มีนาคม 2561 โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบสาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน
วันที่ประกาศ : 05/12/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 21