แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบูรณะโบราณสถานตึกแดง 1 (การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตึกแดง 1 ) (จำนวนเงิน 150,000,000 บาท)
วันที่ประกาศ : 25/11/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 47